KASUTAMISTINGIMUSED

 

United Press Global OÜ (reg. kood 12370848, asukoht: Fr. R. Kreutzwaldi 10-9, 10124, Tallinn)

 

Üldised tellimistingimused

 

Üldised tellimistingimused kehtivad United Press Global OÜ (UPG) interneti kodulehel unitedpressglobal.com (koduleht) asuvate raamatute (toode või tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

 

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad tellija ja UPG vahelisi suhteid Eesti vabariigis kehtivad õigusnormid ning väljakujunenud head tavad.

 

  1.        Registreerimine:

1.1   UPG kliendiks saamiseks peab tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil unitedpressglobal.com.

1.2   Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis nõutud väljad.

1.3   Peale kasutajakonto aktiveerimist saab tellija enda poolt määratud kasutajatunnustega siseneda UPG internetikeskkonda ning esitada toodete tellimusi.

  1.        Toodete tellimine:

2.1   Toodete tellimiseks peab tellija registreerima end UPG internetikeskkonna kasutajaks.

2.2   Tellija valib soovitud toote(d) ja koguse ning lisab oma ostukorvi. Kui soovitud toode või tooted on ostukorvi lisatud, siis vormistab tellija ostu.

2.3   Kõik E-poes näidatud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

2.4   Tellitud toodete hinnale lisandub toodete kohaletoimetamise tasu.

2.5   Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on UPG-le võimalik tasuda:

a)      Panga lingi abil

b)      Arvega, mille UPG esitab pärast tellimuse saamist

c)       Paypali kaudu

2.6   Tellija ja UPG vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui UPG on edastanud tellijale tellimuse kinnituse.

2.7   Tellimus jõustub UPG poolt tellijale toote välja saatmisega.

  1.        Toodete kohaletoimetamine:

3.1   Tellitud tooted saadab UPG tellijale pärast toodete eest tasumist vastavalt tellija poolt antud aadressile Eesti Posti postkontorisse.

3.2   Toode toimetatakse tellijani 1-5 tööpäeva jooksul

3.3   Eesti Posti postkontoris hoiustatakse saadetist 15 kalendripäeva. Selle aja möödudes saadab Eesti Post paki saatjale tagasi. Hoiutasu võetakse ainult juhul, kui tellija on palunud pakki hoida postkontoris üle 15 kalendripäeva.

  1.        Tarbija õis tellimus tagastada:

4.1   Tellija on õigus toodete tellimus põhjust avaldamata tagastada alates tellimuse tegemisest kuni toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

4.2   Tellimusest taganemiseks peab tellija esitama kirjalikult UPG-le e-posti teel (aadressile info@unipressglobal.com) avalduse.

4.3   Tellimusest taganemiseks peab tellija saatma oma pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha.

4.4   Juhul kui tellija taganeb tellimusest, siis on ta kohustatud tagastama kasutamata ning kahjustamata tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tellija saab tagastada tooted posti teel aadressile: United Press Global OÜ, FR. R. Kreutzwaldi 10-9, 10124, Tallinn. Tellija kannab tellimusest taganemisel toodete tagastamise kulud.

4.5   UPG tagastab tellijale tagastatud toodete eest tasutud summa ja kohaletoimetamise tasu ulatuses, mis vastab tellija poolt tasutud summale. UPG tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul tellija poolt tagastatud toodete kättesaamisest. UPG tagastab tellijale saatmise kulud täies ulatuses juhul kui taganemise põhjuseks on puudustega toode.

4.6   Juhul, kui tellija poolt tagastatud toode on kasutatud, siis on UPG-l  õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni toote müügihinnani sõltuvalt toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha tellijale tagastatavast summast.

  1.        Tellija õigused:

5.1   Tellijal on õigus tellida tooteid E-poes UPG poolt sätestatud hinnaga ja tingimustel.

5.2   Tellijale saadetav toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama UPG poolt fikseeritud tingimustele.

5.3   Tellijal on õigus esitada toote tellimusest ja toodet ennast puudutavaid pretensioone UPG-le e-posti aadressile info@unipresglobal.com 30 kalendripäeva jooksul toote kättesaamisest arvates.

5.4   Tellijal on õigus toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 4.

5.5   Tellijal on õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda Eesti vabariigi seadusandlusele.

  1.        Tellija kohustused:

6.1   Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress, kontakttelefon ning e-posti aadress.

6.2   Juhul, kui tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1 välja toodule, ei garanteeri UPG toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab UPG tellijaga ühendust, et täpsustada andmeid.

6.3   Tellimuse vormistamise kinnitab tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

  1.        UPG õigused:

7.1   UPG-l on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2   UPG-l on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3   Juhul, kui tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri UPG tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote saatmist.

  1.        UPG kohustused:

8.1   UPG kohustub tellijani toimetama korrektse ja komplektse toote(d).

8.2   UPG peab vastu võtma kõik tellija pretensioonid.

8.3   UPG kohustub tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on tellija põhjustatud, peab tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4   UPG kohustub välja vahetama toodete praakeksemplarid. UPG vastutab üksnes tootmisvigade jm puuduste eest, mis olid olemas toote üleandmisel tellijale.

8.5   Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppel ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda Tarbijakaitseameti tarbijakaebuste komisjoni poole.

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: info@unipressglobal.com