AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA Vergrößern

AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA

New product

AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA

Mehr Infos

63.22 EUR inkl. MwSt.

  AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA
  Anu Puusa ja Helen Reijonen (toim.)


  Aikana, jolloin kilpailun pelisäännöt muuttuvat ja muutos on ainoa pysyvä olotila, aineettoman pääoman rooli kilpailukyvyn lähteenä korostuu. Aineettoman pääoman kokonaisuus rakentuu jokaisessa organisaatiossa eri tavoin, jolloin aineettoman varallisuuden tuottamaa kilpailuetua ei voi jäljitellä. Tässä kirjassa aineetonta pääomaa käsitellään organisaation ainutlaatuisena resurssina ja voimavarana. Aineeton pääoma koostuu kolmesta ulottuvuudesta: inhimillisestä, rakenteellisesta ja suhdepääomasta. Niitä kuvaavat monet ajankohtaiset teemat kuten hiljainen tieto, mentorointi, alaistaidot, asiakassuuntautuneisuus ja maineen hallinta. Kaikki aineettoman pääoman osa-alueet vaikuttavat keskeisesti organisaation menestymiseen. Ne kytkeytyvät organisaation toimivuuteen ja sen jäsenten työhyvinvoinnin, motivaation, sitoutumisen ja työn mielekkääksi kokemisen teemoihin. Siksi aineetonta pääomaa ei pidä sivuuttaa silloin, kun puhutaan organisaation kilpailukyvystä sekä johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa.
   
  Aineeton pääoma ilmiönä on jokseenkin tuttu, mutta sen eri osa-alueista ja niiden kytköksistä yrityksen kilpailukykyyn on yhä melko vähän varsinaista tutkimustietoa. Kirjassa alan asiantuntijat esittelevät aiheeseen liittyviä uusimpia tutkimustuloksia käytäntöä unohtamatta. Yritysesimerkit puolestaan avaavat näkökulmia aineettoman pääoman johtamisen kysymyksiin liike-elämässä.
   
  Kirja on suunniteltu opetuksen tarpeisiin erityisesti kauppatieteissä. Se soveltuu korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden käyttöön sekä aikuis- ja täydennyskoulutuksen tarpeisiin. Kirja sopii erinomaisesti myös yrityselämän käyttöön – käsiteltävät teemat ovat ajankohtaisia, käytännönläheisiä ja ilmiöinä mukana vaikuttamassa jokaisen työyhteisön arjessa. Kirja auttaa organisaatioiden johtoa ja henkilöstöä ymmärtämään paremmin aineettoman pääoman eri osa-alueita ja niiden merkitystä organisaation toiminnan ja tuloksellisuuden kehittämisessä ja kilpailukyvyn parantamisessa.

  ISBN 978-951-579-390-4
  Koko ja laajuus: B5, sid., 432 s.
  Julkaisuajankohta: 2011

   Toimittajat

  Puusa Anu, KTT, johtamisen lehtori, Itä-Suomen yliopisto
  Reijonen Helen, KTT, markkinoinnin yliassistentti, Itä-Suomen yliopisto 

  Kirjoittajat

  Aaltio Iiris, KTT, professori, Jyväskylän yliopisto
  Eerikäinen Mari, KTM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
  Hurmelinna-Laukkanen Pia, KTT, kansainvälisen markkinoinnin (ma) professori, Oulun yliopisto
  Juntunen Mari, KTM, tohtorikoulutettava, Oulun yliopisto
  Kallio Tomi J., KTT, johtamisen ja organisoinnin (ma) professori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Karppinen Henri, DI, assistentti, tohtoriopiskelija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  Kohonen Eeva, FT, johtamisen lehtori, Itä-Suomen yliopisto
  Komppula Raija, YTT, matkailuliiketoiminnan professori, Itä-Suomen yliopisto
  Kuittinen Matti, PsT, psykologian lehtori, Itä-Suomen yliopisto
  Mönkkönen Kaarina, YTT, kehittämisasiantuntija, Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia
  Paalumäki, Anni, KTT, tutkijatohtori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu
  Pohjola Ilpo, KTM, tohtorikoulutettava, Itä-Suomen yliopisto
  Puusa Anu, KTT, johtamisen lehtori, Itä-Suomen yliopisto
  Reijonen Helen, KTT, markkinoinnin yliassistentti, Itä-Suomen yliopisto
  Saastamoinen, Jani, KTT, tutkija, Itä-Suomen yliopisto.
  Saraniemi Saila, KTT, markkinoinnin yliopistolehtori, Oulun yliopisto
  Savolainen Taina, KTT, johtamisen professori, Itä-Suomen yliopisto
  Siltaoja Marjo, KTT, yliassistentti, Jyväskylän yliopisto
  Tammi Timo, YTT, kansantaloustieteen lehtori, Itä-Suomen yliopisto
  Tunkkari-Eskelinen Minna, KTT, yliopettaja, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
  Tuominen Sasu, KTL, markkinoinnin lehtori, Itä-Suomen yliopisto
  Virtainlahti Sanna, KTL, yliopettaja, Lahden ammattikorkeakoulu


Bewertungen

Aktuell keine Kunden-Kommentare

Eigene Bewertung verfassen

AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA

AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA

AINEETON PÄÄOMA ORGANISAATION VOIMAVARANA

30 andere Artikel der gleichen Kategorie: